gigant i Dinklage

Dinklage

Gigant Trenkamp & Gehle udvikler, fremstiller og distribuere aksler til lastvognsanhængere og sættevogne. På lokaliteten i Dinklage beskæftiger Trenkamp & Gehle over 100 medarbejdere. Produkterne distribueres over hele verden til kendte kunder inden for bygge-, landbrugs- og erhvervskøretøjssektoren.

Mere information findes påwww.gigant-group.com