Krone Telematics

Krone Telematics pārskati

Pārskatu paketes.

Pavisam jaunais KRONE Telematics Reporting ļauj veidot automātiskus pārskatus. Turklāt iepriekš definētos pārskatus KRONE Telematics sistēma apstrādā automātiski un vēlamajos laikos nosūta iepriekš definētam lietotājam. Šie pārskati ļauj lietotājam iegūt tieši to informāciju, kura tam ir nepieciešama, lai saņemtu pārskatu par visu autoparku.

Pārskatu paketes

Pamatpaketes
Pamatpaketes
  • Jaunākais datu eksports
  • Norises datu eksports
Ekonomiskā pakete
Ekonomiskā pakete
  • Bezsaistes pārskats
  • Efektivitātes pārskats
  • KRONE TPMS pārskats
Temperatūras pakete
Temperatūras pakete
  • Kvalitātes temperatūras pārskats
  • Saldēšanas iekārtas pārskats
  • Saldēšanas iekārtas uzpildes pārskats
  • Termogrāfa izvilkums