Filosofija un ilgtspēja

Filosofija un ilgtspēja

Svarīgākais mērķis ir nākotne.

Uzņēmums, kurš transportē nākotni, jau šodien rūpējas par rītdienas pasauli. Apkārtējās vides aizsardzība ir būtiska tēma transporta nozarē. To pastiprināti uzsver arī VDA, Automobiļu industrijas apvienība. Šeit, Krone, mēs treileru ražošanā jau daudzus gadus pievēršam uzmanību ilgtspējai un tādēļ attīstām ne tikai nākotnes izstrādājumus, kuri ekoloģijas un ekonomikas jomā nosaka jaunus standartus. Ilgtspēja ir fokusā arī ražošanas laikā.

Apkārtējās vides aizsardzība visās jomās - kravas transportlīdzekļu attīstības, ražošanas un pārdošanas jomām mums ir sertificēta apkārtējas vides pārvaldības sistēma. Mēs konsekventi sekojam emisiju, trokšņu un smaku samazināšanai, kā arī atkritumu un notekūdeņu minimizēšanai. Mūsu uzņēmuma ēkā mēs turam enerģijas un ūdens patēriņu pēc iespējas zemu un izmantojam enerģijas un siltuma reģenerēšanas iekārtas. Visas apkārtējās vides vērtības pie mums tiek detalizēti piefiksētas, lai būtu salīdzinošās vērtības un varētu atpazīt vājās vietas.

Izstrādājumi, kuri sargā nākotni - apkārtējās vides aspekts ir arī mūsu izstrādājumu koncepcijas fokusā. Pāris piemēri: transportēšanas efektivitāte. Jo vairāk treilerī var iekraut, jo mazāk treileriem ir jābrauc. Ritošā daļa un uzbūve. Šeit mēs izmantojam ietaupīšanas potenciālu ar gaisa un ripošanas pretestību. Akustika: mēs mēģinām samazināt riepu trokšņus un troksni kraušanas laikā. Izolācija: mūsu furgoniem it īpaši Douplex tehnoloģijas nodrošina labāku izolāciju un tādējādi zemāku enerģijas patēriņu. Lai mūsu treileri līdz pēdējai detaļai darbotos energoefektīvi, mēs mēģinām veidot videi draudzīgu pat balstiekārtu vai gaismas iekārtu.

Rītdienas pasaule mums ir šefa uzdevums - arī nākamajiem gadiem KRONE ir noteikusi augstus apkārtējās vides mērķus. Tādēļ ne tikai vides jautājumos pilnvarotā persona nodrošina detalizētu visu būtisko datu dokumentāciju, bet Krone arī uzņēmuma vadība personīgi rūpējas par vides jautājumiem.