Krone Finance

Krone Finance

Uruchomimy inwestycje naszych klientów

W logistyce elastyczność jest decydującym atutem rynkowym. Dotyczy to wachlarza usług, dostępności, a przede wszystkim płynności finansowej. KRONE Finance zapewnia środki na zwiększenie mobilności wtedy, gdy jest to konieczne. Jako specjaliści od obrotu towarowego i płatniczego oferujemy różne rozwiązania finansowe dopasowane do potrzeb klienta.

Leasing
Leasing nie ma wpływu na bilans i zwiększa płynność finansową. Raty leasingowe są niskie, ponieważ z dochodu uzyskanego z zakupionego przedmiotu pokrywa się tylko część kosztów inwestycji, która odpowiada jego użytkowaniu. Na końcu okresu leasingowania mogą Państwo negocjować przedłużenie umowy, zwrot lub sprzedaż przedmiotu.

Najem z prawem kupna
Również ten model może się Państwu opłacać. Z chwilą dostawy przedmiot jest dopisywany do Państwa majątku trwałego. Korzystają Państwo z wszystkich indywidualnych odpisów, a z chwilą wygaśnięcia umowy przedmiot przechodzi na Państwa własność bez dodatkowych opłat. Ponadto stałe miesięczne raty przez cały okres obowiązywania umowy ułatwiają bezpieczne planowanie inwestycji.

Kredyt
W oparciu o Państwa indywidualne życzenia oraz ekonomiczną eksploatację naczepy określa się warunki ramowe, takie jak okres obowiązywania, indywidualna zaliczka, miesięczne obciążenia, początek spłaty rat itd. Mogą Państwo korzystać ze wszystkich możliwych odpisów. Ponadto dzięki uzgodnionej w umowie, stałej miesięcznej racie zyskują Państwo podstawę dokładnej kalkulacji inwestycji.

Kompetencje w każdym calu

  • Rozszerzenie swobody finansowej korzystne pod kątem ekonomicznym
  • Elastyczne modele finansowania, takie jak leasing, najem z prawem kupna oraz kredyt inwestycyjny
  • Kompetentne i kompleksowe doradztwo finansowe
  • Indywidualne zaliczki i spłaty
  • Szybka realizacja
  • Konsultanci z ugruntowaną wiedzą w sprawach finansowych, obiektowych i branżowych
  • Produkty na miarę potrzeb i finansowanie z jednego źródła

 

Porady muszą mieć charakter osobisty
Dlatego zachęcamy do zasięgnięcia indywidualnych informacji na temat możliwości ekonomicznego finansowania inwestycji. Nasi konsultanci to nie tylko kompetentni eksperci ds. finansów. Jednocześnie dysponują oni obszerną wiedzą na temat obiektów i branżowym know-how.