Karta danych technicznych hamulców

Prosimy o podanie na naszym portalu numeru podwozia i samodzielne wygenerowanie karty danych technicznych hamulców.

Do portalu można przejść, klikając następujące łącze:

Dane techniczne hamulców