gigant Dinklage

Dinklage

Gigant Trenkamp & Gehle utvecklar, tillverkar och säljer axlar till släpvagnar och trailer. I anläggningen i Dinklage sysselsätter Trenkamp & Gehle över 100 medarbetare. Produkterna säljs över hela världen till betydande kunder inom byggnads-, lantbruksteknik- och bruksfordonssektorn.

Mer information finns på www.gigant-group.com