Tire (Turkiet)

Tire (Turkiet)

Sedan slutet av 2012 tillverkar Krone trailrar för den turkiska marknaden och för marknader runt omkring Turkiet. Fabrikens kapacitet uppgår till en årsproduktion på 10 000 enheter. Investeringsvolymen uppgick till 35 miljoner euro. I Krones anläggning i Tire sysselsätts för närvarande runt 100 medarbetare som huvudsakligen tillverkar fordon i serierna Profi Liner och Mega Liner.