Krone Mega Liner Multos

Mega Liner Multos och Multos Plus

Gör Multos av en.

För att uppnå en långsiktig flexibilitet i fordonsparken och bibehålla ett högt värde är det idealiskt att alltid kunna anpassa påbyggnadshöjden till behovet. Exakt detta ger Multos – tack vare dess takhöjdsinställning går det att ändra trailerns påbyggnadshöjd så att den passar till dragbilens ramhöjd. Den maximalt tillåtna totalhöjden följs således alltid.

En trailer för alla dragbilar – Idag en dragbil med en ramhöjd (ASH) på 1 150 mm, någon gång i framtiden en megamaskin med en höjd på 965 mm – det finns gränser vid trailerhanteringen på platser där den lagstadgade tillåtna totalhöjden för fordon skulle kunna överskridas. Här öppnar Multos nya möjligheter i och med att det genom en ombyggnad av dess takhöjdsinställning uppnås påbyggnadshöjder på 2 700 till 3 000 mm innerhöjd. Den avgörande fördelen för transportföretaget: Trailern går att använda till alla vanliga dragbilar med ASH 965, ASH 1 050 och ASH 1 150 mm – för maximal flexibilitet i fordonsparken. Tack vare detta kan trailern användas mångsidigt och även för andrahandsvärdet blir utsikterna dessutom bättre.

Flexibel höjdinställning – Redan med det konventionella funktionssättet för körhöjdsinställningen kan Mega Liners tak sänkas i tre steg från 3 000 mm innerhöjd till 150 mm. Multos däremot går att ställa in ytterligare 150 mm lägre med hjälp av extra adaptrar i skjutenheten om trailern ska dras av en standarddragbil med 1 150 mm ramhöjd.

En titt på fördelarna

  • En trailer till alla dragbilar.
  • Flexibel höjdinställning.
  • Snabb ombyggnad med omställningssatsen Multos Plus.
  • Flexibelt fordon som tack vare omställningssatsen efterfrågas mer på begagnatmarknaden.
  • Högre andrahandsvärde.

Ytterligare egenskaper

Har du frågor?

Använd kontaktformuläret Till kontaktformulär
Du kan även söka efter en kontaktperson i din närhet