Krone Telematics

Krone Telematics Reporting

Reporting-paket.

Det helt nya KRONE Telematics Reporting gör det möjligt att generera automatiska rapporter. I förväg definierade rapporter tas automatiskt fram i KRONE Telematics-system och skickas vid önskade tidpunkter till en i förväg definierad användare. Genom dessa rapporter får användaren önskad information om hela flottan på ett överskådligt sätt.

Reporting-paket

Basic Package
Basic Package
  • Senaste dataexport
  • Förloppsdataexport
Economy Package
Economy Package
  • Offline-Report
  • Effektivitetsrapport
  • KRONE TPMS-Report
Temperature Package
Temperature Package
  • Kvalitetstemperaturrapport
  • Statusrapport kylmaskin
  • Fyllnivårapport kylmaskin
  • Temperaturskrivarutskrift